Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eier Reppa kraftverk i Tjongsfjorden i Rødøy kommune. Vannkraftverket har en installert effekt på 10 MW og gjennomsnittlig vannkraftproduksjonen på 75 GWh pr år.
Kraftproduksjonen i Reppa kraftverk ble i 2018 på 77,1 GWh. Det er en økning på 1,7 GWh fra året før. Magasinfyllingen var pr. 31.12.2018 78,2 %, 10,5 % høyrere enn samme tid 2017, og 7,4 % høyere enn snittet for de siste 5 år.
Selskapet har i dag ingen ansatte.

Det er inngått avtale med SKS Produksjon AS om drift og vedlikehold av kraftverket, samt innleid daglig leder fra SKS Produksjon AS. Øvrige tjenester kjøpes fra selskaper i SKS konsernet. Salten Kraftsamband AS er selskapets største eier med 72,6 % av aksjene. Øvrige eiere er kommunene Træna og Lurøy samt private aksjeeiere.

Selskapet vurderer muligheten til å øke vannkraftproduksjonen gjennom forbedringstiltak og utbyggingsalternativer. Selskapet har vært sentral i utbygging av fibernett i kommunene Rødøy, Lurøy og Træna gjennom sitt heleide datterselskap Rødøy Lurøy Fiber AS.

I 2018 ble kraftstasjonsbygningen rehabilitert utvendig samt gjennomført reparasjon av sperredammen til bekkeinntak.

Oversikt over resultat- og balanse Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Beløp i 1000

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS hadde ingen ansatte pr. 31.12.18

Eierskap

Salten Kraftsamband AS
Private aksjonærer
Lurøy kommune
Lurøy kommune