Oppstilling over kontantstrømmer

Konsernet SKS

1. januar - 31. desember
(NOK 1 000)