SKS Handel AS

Selskapets ansatte har mange års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet og er rigget for vekst innenfor kraftomsetning. Innkjøp av gode analyser og ansatte med lang fartstid i bransjen gjør selskapet i stand til å omsette de kraftressursene som samarbeidspartnere og kommuner er i besittelse av på en måte som gir god fortjeneste både for kunde og eget selskap. Dette gjelder både kunder med litt større forbruk og kunder som har kraftproduksjon eller kraftrettigheter. På miljøverdier har selskapet betydelig omsetning av opprinnelsesgarantier til land innenfor EU-systemet i tillegg til at selskapet i Norge forvalter elsertifikater både for produsenter og kjøpere.

Gode avregnings-systemer gjør selskapet i stand til å selge balanse- og avregningstjenester til flere energiselskaper i regionen.

Den samlede kundeportefølje til SKS Handel AS ble besluttet utfisjonert og senere fusjonert inn i Kraftinor AS. Kraftinor AS skiftet samtidig navn til Polarkraft AS, ett selskap med i overkant av 60.000 strømkunder. Transaksjonen ble gjennomført med juridisk og regnskapsmessig virkning fra 01.01.2018.

SKS Handel AS leverte et godt resultat i 2018 med et driftsresultat på 72 mill.kr, dette inkluderer salg av sluttbrukervirksomhet med 53 mill.kr.

Oversikt over resultat- og balanse SKS Handel AS

Beløp i 1000 kr

Ansatteoversikt, 7 ansatte pr 31.12.18

Kvinner
Menn

Eierskap

Salten Kraftsamband AS