SKS hadde er friskhetsnærvær på 96,74% i 2018

SKS gjør flere tiltak for å ta vare på selskapets ansatte og for å tilby videre utvikling samt skape balanse mellom arbeid, helse og produktivitet.

SKS har sterkt fokus på kompetanseutvikling, helsefremmende tiltak og HMS. I tillegg legges det til rette for sosiale sammenkomster og et bredt tilbud av velferdsgoder, herunder lån av velferdshytter, båter og diverse utstyr.

Selskapet har et aktivt bedriftsidrettslag som deltar innen sykkel, ski, fotball, toppturer m.m. SKS legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte
arbeidstaker involveres og gjøres ansvarlig i forhold til de målsettinger og planer som vedtas.

Arbeidsmiljøutvalg, verneombud, HR-stab og KHMS, i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste, bidrar spesielt i utøvelsen og sikrer at denne er i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner. SKS er en IA-bedrift og arbeider målrettet for å holde et lavt sykefravær, hindre frafall fra arbeidslivet og bidra til at flere står lengre i jobb. HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. Konsernet hadde i 2018 et friskhetsnærvær på 96,74%.

Det totale sykefravær i 2018 var på 3,26%

Friskhetsnærvær de siste 9 årene

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Gjennomsnitt

Friskhetsnærvær
Sykefravær