SKS hadde er friskhetsnærvær på 96,21 % i 2019

SKS gjør flere tiltak for å ta vare på selskapets ansatte og for å tilby videre utvikling samt skape balanse mellom arbeid, helse og produktivitet.

SKS har et sterkt fokus på HMS, kompetanseutvikling og helsefremmende tiltak. I tillegg legges det til rette for sosiale sammenkomster og et bredt  tilbud av velferdsgoder, hernunder lån av velferdshytter, båter og diverse utstyr. Selskapet har et aktivt bedriftsidrettslag som deltar innen sykkel, ski, fotball, toppturer m.m.

SKS legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker involveres og gjøres ansvarlig i forhold til de målsettinger og planer som vedtas,  og med fokus på kontinuerlig forbedring.

Arbeidsmiljøutvalg, verneombud, HR-stab og KHMS, i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste, bidrar spesielt i utøvelsen og sikrer at denne er i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner og bestemmelser. SKS er en IA bedrift og arbeider målrettet for å holde et lavt sykefravær, hindre frafall fra arbeidslivet og bidra til at flere står lengre i jobb. Vi samarbeider med andre aktører, når det passer seg, for å bidra til å få  personer som står utenfor tilbake i arbeidslivet. HMS tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. Konsernet hadde i 2019 et friskhetsnærvær på 96,2%. Det totale sykefraværet i konsernet var på 3,8%.

Friskhetsnærvær de siste 9 årene

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Gjennomsnitt

Friskhetsnærvær
Sykefravær